S t r u k t u r a t a l

Fontana vin Vodole – zemlja - Posestvo Sončni raj.

Vinarji, ki želijo pridelati odlična vina, zelo cenijo in skrbno negujejo starejše trte in stare vinograde. Korenine starih trt so globoko v zemlji in tam najdejo minerale in hranljive snovi, ki jih mlade trte, ki imajo korenine le na površju ne ne morejo doseči. Povprečno zrastejo korenine v globino približno pol metra na leto, odvisno od razpoložljivosti hranil in vode. Tudi gnojenja vinogradov se najboljši vinarji odpovedo, saj vedo, da hranila na površju povzročijo, da se korenine zadržijo na površju, kar je dobro za količino, ne pa tudi za kvaliteto.  

PRIDELAVA ODLIČNIH VIN

Z n a č a j i n k a r a k t e r v i n a

Fontana vin Vodole – lokacija. Belo grozdje

Značaj in karakter vina izoblikuje več različnih faktorjev, sestava tal je le eden od njih. Večji del trte je nam neviden, ker se nahaja pod površjem zemlje, a je še kako pomemben, korenine pa lahko segajo tudi več kot 15 metrov v globino.

Fontana vin Vodole. Bogata izbira belih in rdečih vin. Posestvo Sončni raj.
geološka struktura tal

O d t i s t a l

Torej, ali lahko po okusu vina določimo na kašnih tleh je trta rastla?

Odgovor ni enostaven, saj moramo vedeti, da imamo v Sloveniji izjemno pestrost različnih tal in geoloških struktur. Če pogledamo samo okolico Maribora, najdemo vsaj 5 različnih tipov tal. Znane svetovne vinske regije imajo mnogo manj pestrosti tal, oz večja področja z enako sestavo tal, zato je »odtis tal« v vinu znan že v naprej.  Če se v mislih postavimo na znano mariborsko vinsko veduto Piramido, nam pogled najprej seže do Pohorja, ki je sicer najbolj znano po smučiščih. Če ste kdaj proti pomladi smučali po pohorskih strminah in ste s smučko nehote podrsali ob kamen, ki je štrlel iz tanke snežne podlage, ste prišli v stik s pohorskim tonalitom. To je kamnina vulkanskega izvora, saj je pred približno 38 milijoni let z izbruhi lave nastala današnja vzpetina.

Fontana vin Vodole – lokacija. Vinograd in trte.
Fontana vin Vodole – lokacija. Vinograd in grozdje
geološka struktura tal

V u l k a n s k a t l a

In kakšno je vino, ki ga pridelajo iz trte, ki raste na vulkanski podlagi? Odlično seveda! Prisojne pohorske strmine so manj rodovitne, saj so pobočja po tem, ko so izkrčili gozdove bila izpostavljena eroziji. Tako naletimo na tanko plast rjave zemlje, pod njo pa najdemo  rjavo- sivo – črno skalo z obilo železa. Vinarji, ki vinogradov ne gnojijo, tako prisilijo trto, da korenine požene globoko v kamnite razpoke, kjer najdejo tudi dovolj vode. Takšna vina so zaradi dokaj puste zemlje manj aromatična, vendar zelo mineralna, kar lahko okusimo kot prijetno slanikavost v vinu. Vulkanska tla najdemo tudi na Goričkem, saj ste že verjetno že slišali za Gorički vulkan in »Vulkanijo«?

geološka struktura tal

P a n o n s k o m o r j e

Če se s Piramide ozremo še na levo, proti Osrednjim Slovenskim goricam, naletimo na geološko še bolj pestro sestavo tal. Ta del  Podravja je zaznamovalo Panonsko morje, ki se je ravno na območju današnjega Maribora dotikalo ognjenika Pohorje. Panonsko morje je bilo tukaj plitvo in polno življenja, zato tudi danes v tleh na tem področju najdemo ogromno ostankov školjk, koral in drugega morskega življenja. V vinu pa morske usedline oziroma apnenčasta sestava tal poudarita aromatsko strukturo sorte (posebej opazno pri sorti Sauvignon) in komaj zaznavno blažje kisline.

Fontana vin Vodole – lokacija. Vinograd in sončni zahod.
geološka struktura tal

P i r a m i d a

Pod Piramido pa že milijone let teče tudi nekdanji veletok Drava, ki je vse skupaj dobro premešala, tako da v Podravju  najdemo še rečne naplavine različnih velikosti, začenši s čisto finim peskom na peščenih osamelcih, do večjih prodnjakov, ki jih je reka odložila ob poplavah, med mirnim tekom pa so nastajali glineni sedimenti, ki so se po tisočletjih sprijeli v lapor. Vse skupaj so nato še enkrat premešali tektonski premiki in potresi.

geološka struktura tal

P e s t r o s t r a z l i č n i h t a l

Fontana vin Vodole – vinograd. Lokacija posestvo Sončni raj
Fontana vin Vodole. Bogata izbira belih in rdečih vin. Posestvo Sončni raj.
Fontana vin Vodole – vinograd. Lokacija posestvo Sončni raj

Tako smo v kratkem zapisu le površno popraskali površje pod našimi nogami. Naslednjič, ko boste obiskali dobrega vinarja, pa le povprašajte kakšna je struktura tal vinograda in koliko so stare trte in tako približno ocenite globino korenin. In še odgovor na vprašanje ali lahko poleg sorte v vinu razpoznamo tudi sestavo tal? Pravi vinski mojstri jo lahko, ampak le če je trta minimalno obremenjena, vinar pa ima občutek za to, da v vinu prikaže »teroar« oz značilnosti področja. Mojstri pa postanemo z vajo! Na zdravje!