O n a s

Fontana vin Vodole – dogodki posestvo Sončni raj

Sva Petra in Bogdan Mak, lastnika Posestva SONČNI RAJ in sokreatorja vsebin, ki jih ustvarjamo na posestvu. Ste ga že obiskali? Za nakup zapuščene kmetije sva se odločila zaradi želje po stiku z naravo. Iz tega prihaja želja (in posledično poslanstvo) po tem, da ustvarjava v naravnem okolju in hkrati vzpodbudiva še koga, da ubere nama podobno pot.

Navdih najdeva v otrocih, ki nama s svojimi drugačnimi pogledi na svet odpirajo pot. Iz srca hvaležna, da mladi čutijo in vidijo tudi stvari, ki smo jih odrasli velikokrat spregledali.

posestvo sončni raj

U s t v a r j a n j e v n a r a v n e m o k o l j u

Fontana vin Vodole – o nas. Ekipa Sončni raj
Fontana vin Vodole. Bogata izbira belih in rdečih vin. Posestvo Sončni raj.
posestvo sončni raj

S k r b z a n a š e o k o l j e

Posestvo SONČNI RAJ se je v letu 2015 počasi pričelo prebujati v vsej svoji lepoti. Najboljše rodovitne površine smo zasejali z industrijsko konopljo, bučami, piro, bobom ter sladkim krompirjem. Posebnost posestva je vsekakor nastajajoč nasad zelišč, ki bo z leti pridobil svojo prepoznavno obliko. Celotno kmetijstvo Posestva SONČNI RAJ sloni na ekološki pridelavi, saj se zavedamo, da je skrb za naše okolje ena najpomembnejših nalog naše generacije.

Fontana vin Vodole – o nas. Lokacija posestvo Sončni raj
posestvo sončni raj

I z k o r i s t i m o d a r o v e n a r a v e

Na naših površinah želimo v naslednjih letih omogočiti obiskovalcem pristen stik z naravo. Pokazati, da je možno sobivanje in vračanje nazaj k našim koreninam tudi v času hitrega tempa življenja. Širši javnosti želimo ponuditi nekaj več, podati informacije, ki jih bodo naši zanamci še kako potrebovali v kolikor bodo želeli z občutkom izkoriščati darove narave, ki nam jih daje.

posestvo sončni raj

S v e ž i n a i n d r u g a č n o s t

Posestvo SONČNI RAJ vam torej ponuja svežino in drugačnost, tako zaradi svoje lege, kot tudi zaradi svojega pristopa. Vaš obisk pri nas, naj bo doživetje, tako za odrasle, kot tudi za otroke. Vodeni ogledi po zeliščnem vrtu, sprehod po trajnostnih nasadih v naravi ali obisk izjemnih dreves v gozdu, je le nekaj idej kako doživeti popolnoma drugačen, poseben dan v naravi.

Vinska fontana Vodole – buteljčna vina. Zelišča. Posestvo Sončni raj.
fontana vin

E k i p a

Fontana vin Vodole – Petra. Posestvo Sončni raj.

Petra

Ljubiteljica narave, dobre hrane in primernega vina. Svojim gostom želim ponuditi nekaj več, stik z naravo, ki nam daje vse, kar sodobni ljudje potrebujemo za življenje.

Fontana vin Vodole – Jan. Posestvo Sončni raj.

Jan

Mlada generacija ustvarja drugačne ideje, ki vam jih ponujamo na fontani vin Vodole. Verjamem, da boste pri nas začutili drugačnost in svežino generacije, ki prihaja…

Fontana vin Vodole – Bogdan Mak in konopljin nasad. Posestvo Sončni raj.

Bogdan

Tisti, ki je v večini kriv za vse  s svojim pristopom se trudim, da bi zadovoljili še tako zahtevnega gosta.

Fontana vin Vodole – Jernej degustira belo vino. Posestvo Sončni raj.

Jernej

Vinski poznavalec, interpret in raziskovalec organoleptičnih mojstrovin narave in človeka. Iz ozadja poskrbi, da se prave niti prepletejo v močno povezavo. Več o njem na www.bigguyswinetours.com

virtualno

V i r t u a l n i s p r e h o d p o f o n t a n i v i n

Obiščite nas

D e l o v n i č a s F o n t a n e v i n

Od pon do čet: 16:00 – 20:00

Petek: 16:00 – 21:00

Sobotoa: 11:00 -21:00

Nedelja: 11:00 – 20:00

Več informacij na: 040 666 877